Hovedside | Om oss | Utøvere | Konserter og prosjekter | Musikk | Styret | Kunstnerisk råd | Forum | Kontakt oss | Konsertprogram | Prøveplaner | Ledige stillinger | Prosjektbeskrivelser |


Kunstnerisk råd

Kunstnerisk råd er oppnevnt med disse representantene (2014):
Rana: Anne Guri Frøystein vara:  
Brønnøy: Gunn Sæter vara: Roy Bjørnli
Nesna: Solveig Lagos Andersen vara: Sjur Berglann
Vefsn: Franziska Wika vara: Saska Cvijanovic

Freelance: Eva Brandt vara: Thor Petter Aanes  Ved årsmøte 29.04.2009 ble det vedtatt:  
Kunstnerisk råd skal ha minst to møter i året (april og oktober) knyttet til aktuelle søknadsfrister.
Styret skal ha møte påfølgende uke.

www.helgelandsinfonietta.nopost@helgelandsinfonietta.no