Hovedside | Om oss | Utøvere | Konserter og prosjekter | Musikk | Styret | Kunstnerisk råd | Forum | Kontakt oss | Konsertprogram | Prøveplaner | Ledige stillinger | Prosjektbeskrivelser |


Kunstnerisk råd

Kunstnerisk råd er oppnevnt med disse representantene (2013):
Rana: Anne Guri Frøystein vara: Øyvind Lunde
Brønnøy: Gunn Sæter vara: Roy Bjørnli
Nesna: Solveig Lagos Andersen vara: Sjur
Berglann
Vefsn: Saska Cvijanovic
vara: Franziska Wika
Alstahaug/Leirfjord: Eva Brandth - (leder) vara: ikke oppnevnt
Freelance: Tor Petter Aanes vara: Arvid Martinsen  


Ved årsmøte 29.04.2009 ble det vedtatt:  
Kunstnerisk råd skal ha minst to møter i året (april og oktober) knyttet til aktuelle søknadsfrister.
Styret skal ha møte påfølgende uke.

www.helgelandsinfonietta.nopost@helgelandsinfonietta.no