Hovedside | Om oss | Utøvere | Konserter og prosjekter | Musikk | Styret | Kunstnerisk råd | Forum | Kontakt oss | Konsertprogram | Prøveplaner | Ledige stillinger | Prosjektbeskrivelser |


Kunstnerisk råd

Kunstnerisk råd er oppnevnt med disse representantene (2015):
Rana: Anne Guri Frøystein vara: Elin Korneliussen
Brønnøy: Gunn Sæter vara: Roy Bjørnli
Nesna: Solveig Lagos Andersen vara: Sjur Berglann
Vefsn: Ragni Einmo vara: Saska Cvijanovic

Freelance: Eva Brandt vara:  


Kunstnerisk råd velges på årsmøtet, og skal bestå av en representant foreslått fra hver av
musikergruppene ved de deltagende kulturskolene, samt en representant for studenter og free-lancere.
Ved årsmøtet 29.04.2009 ble det vedtatt: Kunstnerisk råd skal ha minst to møter i året (april og oktober)
knyttet til aktuelle søknadsfrister. Styret skal ha møte påfølgende uke.

www.helgelandsinfonietta.nopost@helgelandsinfonietta.no